ERUL avatud koosolek 02.01.2015

ERUL (EESTI RULLUISULIIT)

JUHTKONNA AVATUD KOOSOLEKU PROTOKOLL

Aeg: 02.01.2015, kell 16:00

Koht: Rocca al Mare My Fitness spordiklubis, Haabersti 5,Tallinn

Osalejad: Jaanus Ritson (peasekretär), Argo Sõõru (juhatuse liige), Karin Kaljas (juhatuse liige), Margus Leet, Tarmo Fimberg, Erki Kullap, Alar Nigul

1. TREKK

Jaanus andis treki ehitamise võimaluste kohta ülevaate. Kiili vald on nõus eraldama maad, kuid sel juhul tuleks leida investor, kes kõik nullist ülesehitab ja vald ise ei toeta rahaliselt ettevõtmist.  Ka Tabasalu vallal on olemas kooli kõrval asuv plats, kuid samuti ilma kaasinvestorita/rahastuseta midagi arendama ei hakata. Rae vald ehitab kooli tarvis spordisaali, kuid nende jaoks on hetkel ebaselge, kuidas see kooli enda spordi tegemise vajadusi lahendada võiks. Viimsi vallas käib detailplaneeringu tasemel spordihoone ehituskonkurss. Magnar on teemaga seotud ning hetkel tundub kõige ahvatlevam võimalus realiseerida treki ehitus, kuid hetkel on vallal selle rahastamisega lood ebaselged.

Jaanus tõi välja, et eriti oluline, kuidas kommunikeerida planeeritavat rulluisuareeni rõhutades eelkõige selle multifunktionaalsust. Samuti on treki ehitusel oluline jälgida trekile kehtestatud nõuete täitmine, mis tagab ka rahvusvaheliste võistluste korraldamise võimaluse, kuna tegu on regiooni mõistes ainulaadse ehitusega.

2. BAASRAHASTUSE TINGIMUSED

Jaanus ütles, et Kert tegeles vahepeal teemaga põhjalikult ning ta lubas esitada kokkuvõtte tingimuste kohta, mis tuleb täita, et saada riigipoolset baasrahastust. Selle valguses on oluline koondada kogu rulluisutamisega regulaalselt tegelevate harrastajate kogukond, mis on oluliseks sisendnumbriks.

3. FNS

Arutlus FNS’i (friday night skate) teemal. Erki selgitas täpsemalt hetke FNS’i seltskonda ning toimetamisi. Pikemalt peatuti teemal, et mis võivad olla need taksituseks, et FNS pole piisavalt laiapõhjaline. Arvamused olid, et eestvedajate ring võiks olla laiem, FNS võiks olla mitmepalgelisem ja samuti FNS’i konseptsioon võiks olla selgem, et huvilised saaksid aru millega täpsemalt tegu on. Jaanus rääkis mitmest ideest, kuidas teha mõnda üritust huvitavamaks, et selleks saaks erinevate rulluisualadega tegelejate kokkusaamisüritus. Karin leidis samuti, et see on väga hea võimalus oma tegevust ruumidest välja viia ning leida uus võimalus grupil ühiselt aega veeta.

4. RULLUISULIIDU UUS KODULEHT JA FB LEHT

Margus teavitas uue kodulehe (http://rulluisuliit.ee) ja FB (https://www.facebook.com/rulluisuliit) lehe valmimisest. Selgitas selle tehnilisi ning ülesehitusega seotud üksikasju. Arutleti lehe sisuga täitmise teemade üle, kes ja mis valdkondade kohta infot postitab. Mis oleks see informatsioon, mis oleks oluline pikemaajaliseks säilitamiseks.

5. AASTA SPORTLASTE VALIMISEST

Jaanus selgitas vajadusest väljatöötada põhimõtted ja reeglid, mille alusel valitakse alade parimaid. Need põhimõtted peaks olema välja öeldud hooaja alguseks ja tekitama sportlastes motivatsiooni eelseisvat hooaega silmaspidades.

6. VABA TEEMA (KLUBI LOOMINE, TOIMINE jne)

Erki uuris põhjuseid ning vajadusi oma tegevuse klubi põhiseks muutmisel. Kohal viibijad kirjeldasid värvikalt sellega seotud seikasid. Kokkuvõtvalt võib öelda, et igal juhul on nii rahastamisega, kui muudes valdkondades juriidiliste kehade vahel oluliselt lihtsam asju ajada. See nõuab küll aruandlust kohustust, kuid tihti peale on see ka ainus võimalus saada toetust oma tegevusele nii riigi kui ka sponsorite poolt.

Järgmine ERUL juhtkonna avatud koosolek: 17.02.2015 kell 15:00 Rocca al Mare My Fitness spordiklubis.