2019 EMV kiirrulluisutamise sprindi distantsidel toimuvad 30. juunil Adaveres.

2019 EMV sprindidistantside  JUHEND

1. Võistluse korraldaja on Eesti Rulluisuliit
2. Eesti Meistrivõistlused toimuvad 30. juunil, algusega kell 12:00
3. Võistluse toimumiskoht on Adavere rulluisutrekk, Adavere
4. Võistlus toimub 250m asfaltovaalil. Raja laius on 10m ja ringi pikkus on 250m (raja keskelt arvestatuna).
5. Distantsid: 200m kvalifikatsioon, 500m, väljalangemissõit.
    200m– tulemus fikseeritakse oma lähtest eraldisatrdiga, alustades noorematest vanuseklassidest.
Paremusjärjsetuse põhjal selgitatakse 500m finaalide koosseisud.
    500m– finaalsõidud vastavalt osalejate arvule vanuseklassides 4-6 kaupa startides. Finaalidest välja jäänud sportlaste tulemused seatakse protokolli eelsõidu aegade põhjal. Veerandfinaalides osalenud võistlejate kohad selgitatakse veerandfinaalide aegade põhjal.
    10km väljalangemissõit – Väljalangemise arvestuse pidamine otsustatakse kohapeal vastavalt osalejate arvule stardis.
6.Programm:
    11:00 – võistlejate registreerimine
    12:00 – 200m kvalifikatsioon alustades noorematest vanusegruppidest
    13:00 – 500m veerandfinaalid ja finaalid vastavalt osalejate tulemustele arvule vanuseklassides 4-6 kaupa stardis, alustades noorematest vanusegruppidest
    14:30 – 10 km väljalangemissõit M40, M50 ja M60 vanuseklassidele
    15:00 – 10 km väljalangemissõit naistele ja N40
    15:30 – 10 km väljalangemissõit meeste põhiklassile
7. Rulluisusõitude distantside läbimiseks on lubatud kasutada ainult rulluiske. Rullsuuskade ja suusakeppide kasutamine on keelatud.
8. Ohutus. Osavõtt rullisõitudest toimub omal riisikol. Osavõtjatel on kohustuslik kanda kiivrit. Ilma kiivrita sõitjat starti ei lubata ja võistleja iskvalifitseeritakse. Randme-, põlve- ja küünarnuki kaitsmed on soovituslikud. Osavõtt võistlustest toimub võistleja omal riisikol. Alaealiste laste eest vastutab tema vanem või hooldaja.
9. Osaleda võivad kõik vanusegruppidesse sobivad Eesti Vabariigi kodakondsust omavad rulluisutajad. Eesti Meistritiilid omistatakse vaid Eesti Vabariigi kodakondsust omavatele osalejatele.
10. Vanusegrupid:
    Noored        P/T14 (2005 ja hiljem sündinud )
    Juuniorid     P/T19 (2000 – 2004 a. sündinud )
    Põhiklass     (1999 ja varem sündinud )
    Veteranid     M/N40 (1979 ja varem sündinud ), (M50 ja M60 väljalangemissõidus )
11. Tulemuse fikseerimiseks lõpuprotokollidespeab osavõtja kogu võistluse vältel kandma stardinumbrit paremal reiel.
12. Osavõtjate eelregistreerimine toimub kohapeal võistluskeskuses
13. Osavõtutasud:
    Koolilapsed, EV pensionärid   – 5 eur
    Täiskasvanud                            – 10 eur
Osavõtutasud makstakse kohapeal sekretariaati.
14. Stardimaterjalide väljastamine toimub võistluspäeval stardipaigas.
15. Tulemused avaldatakse interneti kodulehel https://www.rulluisuliit.ee/
16. Autasustamine toimub finišis peale võistluse lõppu. Autasustatakse vanusegruppide 3 paremat meest ja 3 paremat naist EMV medaliga.
17. Igasuguste võistlusmääruste rikkumise puhulvõib olla diskvalifitseerimise aluseks ürituse videosalvestus, mis vaadatakse üle enne ametlike tulemuste avaldamist.
18. Protestid võistlustulemuste, võistlusmääruste rikkumiste jne. kohta tuleb esitada peakohtunikule kirjalikult võistluste sekretariaati hiljemalt 15 min peale võistlusklassi startide lõppemist. Protesti tasu on 35eur, mis tagastatakse ainult protesti rahuldamisel. Kõik võistlustega seotud protestid lahendab võistluste komitee.
19. Juhendis käsitlemata küsimused lahendab korralduskomitee ja/või peakohtunik. Otsused avalikustab peakohtunik.

Võistluse korralduskomitee:
Mart Markus
Väino Treiman

Võistluste Info:
Jaanus Ritson
Mob: 555 12 999
e-mail: jaanus@rulluisuliit.ee