Antidoping

Dopinguvastases võitluses on oma osa täita erinevatel tegijatel: ülemaailmsel antidopingu organisatsioonil WADA, rahvuslikel dopinguvastastel organisatsioonidel, rahvusvahelistel spordialaliitudel ja nende riiklikel rakukestel. Eesti Rulluisuliit peab oluliseks näidata spordiala puhtust ja võtta ette erinevaid tegevusi, et dopingu vastu võidelda: tellida testimisi, korraldada koolitusi, kajastada teemat oma infomaterjalides.

Maailma antidopingukoodeks
Maailma Antidopingukoodeks seab alustalad, millele tõhus antidopingu poliitika peaks tuginema. See hõlmab keelatud ainete ja meetodite nimekirja ning rahvusvahelisi standardeid testimiseks, laborite tööks, privaatsuse hoidmiseks jm. Koodeksi elluviijateks on dopinguvastased organisatsioonid.

Keelatud ainete nimekiri (uuendatakse regulaarselt)
Keelatud ainete ja meetodite nimekirja kinnitab WADA täitevkomitee iga-aastaselt septembris ja see hakkab kehtima järgneva aasta 1. jaanuaril. Nimekiri on sama nii erinevate riikide kui ka erinevate spordialade jaoks. Selles on mõned ained ja meetodid täielikult keelatud, mõned on keelatud ainult võistluste ajal ja mõned üksikud erandid on keelatud vaid teatud spordialadel (nt alkohol motospordis).

Aineid lisatakse nimekirja, kui ta vastab kahele kolmest kriteeriumist:
(a) tõstab sportlikku sooritust;
(b) on ohtlik sportlase tervisele;
(c) kahjustab spordi vaimu.

Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse koduleht
Eesti Antidoping on rahvuslik dopinguvastane organisatsioon, mille missiooniks on edendada tervislikku ja ausat sporti viies läbi kvaliteetset dopingukontrolli, erinevatele sihtgruppidele mõeldud antidopingualast haridustööd ja osaleda riiklikus ning rahvusvahelises antidopingualases koostöös.

WORLD SKATE Antidoping
Rulluisutamise katuseorganisatsiooni lehele on kokku koondatud kogu vajalik info, et hoida ala puhas.

WADA e-õppeplatvorm ADeL
Iga sportlasel, kes soovib võistelda on kohustulik võistlustele pääsemiseks läbida antidopingu alane koolitus koos teadmiste kontrolliga.

Eestikeelne antidopingu e-kursus
Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus (EADSE) on koostöös e-õppeplatvormide pakkujaga „Triagonal“ valmis saanud eestikeelse antidopingu e-kursuse sportlastele, treeneritele jm tugipersonalile. Sertifikaat väljastatakse nii eesti- kui ka inglise keeles. Treeneritele tagab kursuse läbimine 2 täienduskoolituse punkti.