Koolitus

Eesti Rulluisuliidu kutsekomisjon väljastab rulluisutreeneri kutset:

 1. EKR 3 e abitreener
 2. EKR 4 e nooremtreener
 3. EKR 5 e treener

Rulluisutreeneri EKR 3-5 õppekava.
Kutse andmise korra kohta saab lugeda siit.

Eksami tasud (ülekande konto – Eesti Rulluisuliit EE522200221001148274 SWEDBANK):

 • Abitreener EKR 3- 32 eur
 • Nooremtreener EKR 4 – 38 eur
 • Treener EKR 5 – 45 eur

Järgmise tasemekoolituse info tuleb siia.

Selleks, et taotleda rulluisutreeneri EKR 3 abitreeneri kutset (vähemalt 18. a ja ala harrastamise kogemus) tuleb arvestada järgnevaga:

 1. Lisaks tuleb läbida treeningute vaatlemine 2 ak h – võimalik käia vähemalt EKR 4 võ 5  kutsetaseme treeneri tunde vaatlemas – kokkuleppel treeneriga, kas Karin Uudevald, Piret Rink, Triin Juss või Mart Markus. Vaatluse kohta tuleb esitada vaatlusanalüüs. Vormi leiab siit
 2. Praktilise osa tunde on võimalik asendada ka juba läbitud seminaridega, kus on samuti räägitud rulluisutamise baastehnikast.
 3. Erialasele tasemekoolitusele lisaks tuleb läbida spordi üldainete koolitus 30h – Tallinna Ülikooli või Tartu Ülikooli juures. 
 4. Kirjalik ja praktiline erialane  eksam – 16. november 2019. Praktilise tunni jaoks tuleb ette valmistada tunni töökava ning esitada see enne eksamit kutsekomisjonile. Dokumentide sistamine hiljemalt 16. november 2019 – sisenege spordiregistrisse ja valige sealt kutse taotlemine. Sisestage kõik vajalikud dokumendid (dokumendid, mis tõendavad vastavas mahus üld- ja erialase tasemekoolituse läbimist). Eksami tasud – Abitreener EKR 3 – 32 eur, Nooremtreener EKR 4 – 38 eur, Treener EKR 5 – 45 eur (ERUL konto: EE522200221001148274 SWEDBANK.)
 5. Kirjalik spordi üldainete eksam – leppida kokku kutsekomisjoni liikmega eksami aeg.
 6. Kehtiva esmaabi baaskoolituse (16 tundi) või esmaabi täiendkoolituse (6 tundi) läbimine.

EKR 4 ja 5 kirjalik ja praktiline erialane eksam – 16. november 2019. Praktilise tunni jaoks tuleb ette valmistada tunni töökava ning esitada see enne eksamit kutsekomisjonile. Dokumentide sistamine hiljemalt 13. november 2019 – sisenege spordiregistrisse ja valige sealt kutse taotlemine. Sisestage kõik vajalikud dokumendid (dokumendid, mis tõendavad vastavas mahus üld- ja erialase koolituse läbimist).