Rulluisu EMV 5 ringi ja mass-start

2022 EMV sprindidistantside JUHEND

1. Võistluse korraldaja on Eesti Rulluisuliit
2. Eesti Meistrivõistlused toimuvad 18. augustil, algusega kell 19.00 Härma Ovaalil
3. Võistluse koht Härma ovaal, Jaan Koorti 25, Tallinn
4. Võistlus toimub 371,7 m betoonovaalil. Raja laius on 10m5. Distantsid: 5 ringi lendsatrdist, grupisõit
5. ringi- tulemus fikseeritakse lendsatardist eraldistardiga. Tuules sõit keelatud15 ja 25 ringi grupisõit
6. Programm
18:00 – võistlejate registreerimine
19.00- 5 ringi võistlus
19.30- 15 ringi grupisõit
19.45- 25 ringi grupisõit
7. Rulluisusõitude distantside läbimiseks on lubatud kasutada ainult rulluiske. Rullsuuskade ja suusakeppide kasutamine on keelatud.
8. Ohutus. Osavõtt rullisõitudest toimub omal riisikol.
Osavõtjatel on kohustuslik kanda kiivrit. Ilma kiivrita sõitjat starti ei lubata ja võistleja iskvalifitseeritakse.
Randme-, põlve- ja küünarnuki kaitsmed on soovituslikud.
Osavõtt võistlustest toimub võistleja omal riisikol. Alaealiste laste eest vastutab tema vanem või hooldaja.
9. Osaleda võivad kõik vanusegruppidesse sobivad Eesti Vabariigi kodakondsust omavad rulluisutajad. Eesti Meistritiilid omistatakse vaid Eesti Vabariigi kodakondsust omavatele osalejatele.
10. Vanusegrupid:
Noored P/T14 (2008 ja hiljem sündinud ) (ainult 1 ringi ja 5 ringi)
Juuniorid P/T19 (2003 – 2007 a. sündinud )
Eliit (2002-1983)
Veteranid M/N40 (1982- 1973 sündinud ) ja M50 (1972 ja varem sündinud)Võistlejad, kes soovivad võistelda eliidis, kuid on vanemad või nooremad, saavad startida ainult oma vanuse arvestuses või eliidi arvestuses. Ehk ühes vanusegrupis.
11. Tulemuse fikseerimiseks lõpuprotokollides peab osavõtja kogu võistluse vältel kandma kiipi.
12. Osavõtjate eelregistreerimine lehel-
https://antrotsenter.ee/ajamootmine/kalender/
13. Osavõtutasud:
Kuni 15 aastased – 10 eur
16 ja vanemad – 15 eurOsavõtutasud makstakse kohapeal sekretariaati.
14. Stardimaterjalide väljastamine toimub võistluspäeval stardipaigas.
15. Tulemused avaldatakse interneti kodulehel Antrotsenter.ee ja rulluisuliit.ee
16. Autasustamine toimub finišis peale võistluse lõppu.
Autasustatakse vanusegruppide 3 paremat meest ja 3 paremat naist EMV medaliga.
17. Igasuguste võistlusmääruste rikkumise puhul võib olla diskvalifitseerimise aluseks ürituse videosalvestus, mis vaadatakse üle enne ametlike tulemuste avaldamist.
18. Protestid võistlustulemuste, võistlusmääruste rikkumiste jne. kohta tuleb esitada peakohtunikule kirjalikult võistluste sekretariaati hiljemalt 15 min peale võistlusklassi startide lõppemist. Protesti tasu on 35eur, mis tagastatakse ainult protesti rahuldamisel. Kõik võistlustega seotud protestid lahendab võistluste komitee.
19. Juhendis käsitlemata küsimused lahendab korralduskomitee ja/või peakohtunik. Otsused avalikustab peakohtunik. Võistluse korralduskomitee:
Mart Markus
Urmas Paejärv
Võistluste Info:
Mart Markus
53315059